Produkcja i usługi

Podstawowe kierunki działalności

Skala produkcji:
- Naprawy taboru kolejowego na poziomie 1500 wagonów
- Budowa nowych wagonów na poziomie 300 szt.
- Naprawy zestawów kołowych na poziomie 1800 szt.