Wydział naprawy wagonów

Na Wydziale Napraw Wagonów przeprowadzane są:
- naprawy główne, rewizyjne oraz przeglądy okresowe wszystkich typów wagonów towarowych i cystern,
  przeprowadzane zgodnie z przepisami MW-2 oraz VPI, jak również DSU klienta,
- modernizacje wagonów, dostosowujące rozwiązania konstrukcyjne i funkcjonalne
  do wymogów klienta,
- naprawy i rewizje zbiorników wraz z odbiorem TDT,
- odkażanie zbiorników,
- naprawy okresowe wózków motorowych różnych typów,
- naprawy części i zespołów zamiennych dla taboru kolejowego, m.in. regeneracje: zaworów kulowych,
  obsady wkładów hamulcowych i nastawiacza klocka, urządzeń cięgłowych, zaworów Oerlikon, zderzaków,
  sprzęgów śrubowych, itp.,
- obróbkę zestawów kołowych na tokarni CNC „Koltech" posiadającej laserowe urządzenia pomiarowe,
- rewizje i regeneracje maźnic łożysk tocznych w nowoczesnej łożyskowni,
- wykonywanie prac spawalniczych metodami MMA111, MAG 135 i oraz TIG 141 (uprawnienia TUV i TDT),
- usługi oczyszczania powierzchni oraz nanoszenia powłok malarskich z wykorzystaniem nowoczesnej,
  bezpyłowej komory firmy „SciTeeX".